Kontakt

IRIS IDENT, s.r.o.
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4
Czech Republic

IČO: 24823066
DIČ: CZ24823066
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 177607

Tel.: +420 273130792
Fax: +420 606891520; +420 732933323;
e-mail: regula@irisident.cz, vt3@irisident.cz